A kanonikus magyar költészet rímszótára

A keresőfelület az ELTE Verskorpusz alapján automatikusan generált rímszótárban keres, amely tartalmazza az összes sorvégi szó által alkotott rímpárt. Az ELTE Verskorpuszban 50 kanonikus magyar költő összes verse, összesen 13 362 vers szerepel.


(Szótő vagy szóalak megadása kötelező.)